ROST Group, s.r.o.

Společnost ROST Group, s.r.o. se stává od 1.1.2022 autorizovaným výrobcem a zajišťuje veškeré dodávky nových výrobků, náhradních dílů, poradenství a servis na závalová čidla HZM.


ROST Group, s.r.o. HZM

Hlídač závalu pracuje na principu využití pružnosti pryžové membrány, na které je připevněna kovová destička, zasahující při vytlačení membrány do elektromagnetického pole indukčního snímače nebo do elektrostatického pole elektrostatického kapacitního snímače. Pro všechny modely hlídačů je možné použít snímače s napětím 12V - 230V / AC, DC, včetně snímačů určených do výbušných prostředí.

Velmi vysoký pracovní tepelný rozsah -40°C až +80°C
Vhodný do všech povětrnostních podmínek
Snímač vhodný do výbušného a náročného prostředí
Snímače lze napájet napětím 12V - 230V AC/DC

Hlavní vyhodou využití hlídače závalu je jeho aplikace všude tam, kde dochází k pohybu sypkých hmot, a to jak v různých svodkách, přesypech, zásobnících, tak i ve strojích jako jsou drtiče a mlýny. Spolehlivost hlídače je velmi vysoká i při povětrnostních a jiných změnách v okolí snímače, při různých vibracích, při změnách konzistence přesýpaného nebo nasypávaného materiálu, ke kterým dochází například při zkrápění materiálu, vysoké prašnosti a při změnách teplot. Snímače mají pracovní rozsah od -40° C do +80° C. Všechny typy hlídačů závalu jsou vyráběny jako bezúdržbové!

Reference hlídače zavalení

  • Prunéřovská elektrárna EPR2: pásová doprava energosádrovce
  • Prunéřovská elektrárna EPR2: dopravy škváry od kotlů
  • DALKIA Teplárna Ústí nad Labem a.s.: pásová doprava uhlí
  • DALKIA Krnov: pásová doprava uhlí a ostatního paliva
  • DALKIA Přerov: pásová doprava uhlí a ostatního paliva
  • Elektrárna Opatovice: pásová doprava uhlí
  • Elektrárna Opatovice: hlídání přeplnění zásobníku uhelného prachu
  • EAYSTMEN Sokolov: pásová doprava uhlí
  • Úpravna uhlí Ledvice: pásová doprava uhlí montováno firmou ZPA Příbram
  • ZPA-RP a.s.: určeno pro pásovou dopravu uhlí